Bejelentkezés
Alkalmak

 
Itt vagyunk!
Agapé multimédia
 
VIDEÓK
Húsvéti Üzenet
 

 
 Diabemutató
Húsvéti musical 10-04-04
Agapé húsvéti musical 2010-04-04
 
Hangfelvétel
Monica Campos 10-03-28

 
Facebook

 
Könyvajánló
 

Igei gondolatok


Szótanulmányok

Publikálva: 2010-01-08 22:09
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Paul Gracza
Telegdi József

Az aposztelló és az aposztolosz kifejezésekvizsgálata több teológiai értekezés feldolgozása alapján.

Mindenki ismerni fog engem ...

Publikálva: 2010-01-08 14:13
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

…akiben Isten Lelke lakik

Ádámkó András

Az Újszövetség alaptanítása, hogy Isten közel jött az emberhez, sőt, bennünk lakik. Talán elméletben ismerjük ezt a tanítást, de a gyakorlat azt mutatja, hogy sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Nagyon sok esetben úgy könyörgünk Istenhez, mintha Ő ott fent lenne elérhetetlen magasságban, mi pedig elhagyatva élnénk itt nélküle.

Teljes bizonyossággal

Publikálva: 2010-01-08 14:07
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Bérczes Lajos

Egy nagybeteg testvér látogatásra készülve helyezte szívemre Isten ezt az igét: „Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok”. (1Pt 1,13) Nekünk mindnyájunknak meg kell jelenni az utolsó elszámolásra a mi Urunk előtt, akkor is, ha megérjük a második eljövetelét, és akkor is, ha egyénileg indulunk elé. Ennek az Igének az üzenete az, hogy az elszámolásnál is számíthatunk a kegyelemre. Miként lehetséges ez?

A papi szolgálat

Publikálva: 2010-01-08 14:01
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Ádámkó András

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,5) „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok.” (1Pt 2,9)

Ha Isten elhívásában egyszer részesültünk, és hívőnek tartjuk magunkat, előbb-utóbb fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy tovább léptünk-e és túl azon, hogy Isten népéhez tartozunk, elértük-e azt a célt, hogy Isten papjaivá váltunk? A kettő közti különbségre az Ószövetségben kapjuk meg a választ.

Az agy bibliai nyelve

Publikálva: 2010-01-08 13:56
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Bérczes Lajos

„Bizonyos értelmezések szerint a gondolkodás az »agy nyelve«”.

Kedves Olvasó! Az alábbiakban a gondolkozásról írok, néhány dolgot éppen csak megérintve, másokat kicsit bővebben kifejtve. Bevezetésként szeretnék leszögezni két bibliai igazságot. Először is azt, hogy Jézus ismeri minden gondolatunkat. Máté ezt írja: „Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: „Miért gondoltok gonoszt szívetekben?” (Mt 9,4) A másik igazság pedig az, hogy vétkezni gondolatokkal is lehet. A Példabeszédek könyve mondja: „A balgatag dolognak gondolása bűn…” (Péld 24,9 – Károli).

Így kezdődött a XXI. század

Publikálva: 2009-11-07 01:31
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Bérczes Lajos

1900-ban az Egyesült Államokban egy fiatal metodista prédikátor, Charles F. Parham azt gondolta, hogy valamit tennie kell az egyházért. Bizonyára – gondolta – az első századok keresztényeinek valami titkuk volt, amit ő és az egyháza nem ismer. 1900 októberében Parham elindult, hogy felfedje ezt a titkot; elhatározta, hogy bibliaiskolát nyit, ahol vezető és egyszersmind tanuló is lesz.

Építem vagy rombolom?

Publikálva: 2009-11-07 00:39
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Ádámkó András

„Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1Kor 12,27)

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, ami különösen kedves Közösségünk számára. Főleg a tűzzel, nyelveken szólással történő kitöltetést hangsúlyozzuk. Viszont ritkábban esik szó arról, hogy a Szentlélek nemcsak ezért jött el, hanem jelenlétével elindította a máig tartó munkáját, létrehozta az első Gyülekezetet, működteti, építi a Krisztus Testét. A Szentlélek eljövetele egy újabb, a legvégső szakaszba juttatta el Isten tervét. Éppen ezért hibás minden megközelítés, ami részterületeket emel ki, legyen az akár az evangélizálás, akár a lelki ajándékok, vagy bármely szolgálati ág kiemelése. Isten sokkal összetettebb munkát végez.

Élek többé nem én?

Publikálva: 2009-11-07 00:30
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Ádámkó András

„Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó.” (Róm 7,18)

Önző, irigy, rosszindulatú ember vagyok. Sokan másképp ismernek, de ez csak abból fakad, hogy ezen kívül még a képmutatás bűnébe is beleesek, szeretem magam jobb színben feltüntetni, mint ami a valóság. Egyesek gondolhatják, hogy csupán a figyelemfelkeltés kedvéért írok ilyeneket magamról, pedig garantálhatom, hogy ez a színtiszta igazság.

Zsidók húsvétja

Publikálva: 2009-11-07 00:25
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Bérczes Lajos

Az utolsó vacsora, Jézus elfogatása, kereszthalála és feltámadása mind a zsidó húsvét, a Pészah ünnepköréhez kapcsolódik. Az események jobb megértéséhez szeretnék néhány háttér-információval szolgálni. Az ünneppel kapcsolatos hagyományok nagy része már a Krisztus előtti korban kialakult. Ezeknek a nyomait megtaláljuk az evangéliumok leírásaiban is. Az ünnepi szokások ismerete, egy kicsit közelebb visz minket a zsidó lélek megismeréséhez is.

Menjetek! Maradjatok!

Publikálva: 2009-11-07 00:21
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Pataky Albert

Ha a cím az Olvasókat az országot válságba lavírozó, aztán onnan most kivezetni szándékozó politikusok egymásnak és önmaguknak is ellentmondó programjaira emlékezteti, megnyugtatok mindenkit, most nem ilyen „azt sem tudom mit csináljunk”-ról lesz szó!

Mondatok
„Lélekkel kell megtölteni a digitális világot. Az evangéliumi üzenethez való szüntelen hűséggel.”
XVI. Benedek pápa - idézi: mr1 Tanúim lesztek! A római katolikus egyház félórája 2010.01.28.
 
Igehirdetések
Kalendárium
2012. február
2012-02-07 22:03
2012. január
2012-01-10 21:21
2011. december
2011-12-03 17:39
Gyerekprogramok
Neves(s) nap
2011-04-29 19:28
Tavasztündér
2010-03-14 02:13
Programajánló
Agapé programok
Aktív Agapé Túra
2011-04-21 13:04
Hárman a hegyen
2010-01-24 21:02
Ünnepek
2010-01-06 12:16