Bejelentkezés
Alkalmak

 
Itt vagyunk!
Agapé multimédia
 
VIDEÓK
Húsvéti Üzenet
 

 
 Diabemutató
Húsvéti musical 10-04-04
Agapé húsvéti musical 2010-04-04
 
Hangfelvétel
Monica Campos 10-03-28

 
Facebook

 
Könyvajánló
 

Agapé programok: Kiskarácsony (+video)

Készítő:: Admin Publikálva: 2009-12-16 14:37
Oldal megtekintve: 0 megtekintés

Kedves hagyomány a pünkösdi gyülekezetekben, hogy karácsonykor a gyerekek mondják, szavalják, játsszák, éneklik, zenélik el a karácsonyi történetet. Gyülekezetünkben a gyerekkarácsonyt immáron hármadik éve nem a karácsonyi, hanem azt megelőző adventi időszakban tartjuk. Ebben az évben „ezüstvasárnap” délutánján…

A gyerekkarácsony idei témája a keresztény jelképek voltak, amit javarészt a gyülekezet bibliakörös gyerekei jelenítettek meg a Beszédes jelek című előadásukban.

A keresztény egyház a kezdetektől használt szimbólumokat. Többek között titkos jelül szolgáltak a hívek körében az üldözések idején, megkönnyítették a bibliai igazságok megtanítását az írástudatlanokkal, és arra emlékeztették a keresztényeket, hogy Isten az egész teremtett világ független, korlátlan ura. A jelképek használatával és a jelképek tartalmáról szóló tanítással az egyház hirdeti: az Úré a föld, aki kezében tartja az emberiség történelmét.

A jelképek sajátos formái a KRISZTus monOGRAMok (krisztogramok), amelyek bibliai gondolatok megjelenítésével hirdetik az Úr Jézus Krisztust. Többségük fehér színű, arany díszítéssel. A fehér szín Megváltónk ártatlanságát, tisztaságát és tökéletességét jelképezi, az öröm és a világosság színe. Az arany Isten és Isten Fia dicsőségének és fenségének a szimbóluma, mely önmagában is értéket, gazdagságot, királyi rangot és bőséget jelképez, s ebből adódóan Jézus királyi rangjára is utalhat.

Ezen a vasárnap estén a gyerekek részben jelmezbe öltözve, részben a krisztogramokat felmutatva mesélték a jelek jelentését.

Kattints ide a képgaléria megtekintéséhez!

A halat a kereszténység legkorábbi jelképeként tartjuk számon. A görög nyelvben a Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó halat jelent . Jézus Krisztus (Iészousz CHrisztosz), Isten Fia (THeou Yiosz), Megváltó (Szótér), a kezdőbetűk összeolvasásával az ICHTYS, azaz hal szót kapjuk.

Az angyal szavunk a görög angelosz kifejezésből ered, melynek jelentése: „hírvivő”. Az angyalok a teremtett lelkek egyik rendjét alkotják, akik Istenhez tartoznak és az Ő szolgálatában állnak. A Szentírás leggyakrabban úgy említi őket, mint akik Isten üzenetét közvetítik, vagy egyéb, Istentől kapott feladatokat látnak el.

Jézus a királyok Királya és az uraknak Ura. A korona a bűn és a halál fölött aratott győzelmét jelképezi, továbbá arra utal, hogy Jézus az Atya Isten jobbján foglalt helyet és ott dicsőségesen uralkodik. A korona Krisztus királyi tekintélyének szimbóluma. Erről Peti, Andris, Máté, Kriszti és Susi meséltek, amit Áron egy gitárszólóval erősített meg.

A Krisztus utáni VIII. századból ered, és a Jézus név középkori írásmód szerinti formájának, vagyis az „IESUS” szónak a rövidítése az IHS mozaikszó. Jóta, éta, szigma: ez a három görög betű a kereszten arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus értünk halt kereszthalált. Peti, Susi, Tekla, Mika idézték a Bibliát, Anna szavalt, Andris furulyázott.

Az Immánuel szó jelentése: Velünk az Isten. A „khi” betű (írd: „X”) – a Krisztus szó görög megfelelőjének első betűje – jászlat ábrázol. Ez egy (a földet jelképező) négyzeten belül helyezkedik el, amely (az örökkévalóságot szimbolizáló) körökből áll.  A jelképet arany gyöngy és igazgyöngy négyzet veszi körül. A rózsa, az anyát, Máriát, az arany rózsabimbó fehér dicsfénnyel a gyermek Krisztust jelképezi: Immanuel a jászolban.

A búza és a szőlő az Úr Jézus Krisztus testét és vérét jelképezik. Az úrvacsorai kenyérre és borra emlékeztetnek bennünket.

A galamb a Szentlélek szimbóluma, s más formával soha nem ábrázolták a Szentlelket. Az alászálló Galamb Isten bennünk munkálkodó erejét jelképezi. Egyike ez azon kevés jelképeknek, amelyek a kereszténység kezdete óta egészen napjainkig külső megjelenésüket és tartalmukat egyaránt megőrizték.

A jelképeket bibliakörös gyerekek mutatták bibliaversek elmondásával, költemények elszavalásával, fuvola, hegedű és furulyaszóval. Énekelt a gyülekezeti kamarakórus és színre léptek a tinédzserek is, akik nagyon jól érezték magukat, és így mi is, bár nevetésükből nem volt teljesen világos, mit is akarnak mondani…

Jó volt minden, szép volt minden. Az adventi hangulat, a feldíszített karácsonyfa, a vidám gyereksereg, a sokat dolgozó bibliakör-vezetők – kösz szépen! –, a közös együttlét. Csak az nem volt jó, hogy kevesen voltunk. Gyertek el máskor (is)!

Mondatok
„Lélekkel kell megtölteni a digitális világot. Az evangéliumi üzenethez való szüntelen hűséggel.”
XVI. Benedek pápa - idézi: mr1 Tanúim lesztek! A római katolikus egyház félórája 2010.01.28.
 
Igehirdetések
Kalendárium
2012. február
2012-02-07 22:03
2012. január
2012-01-10 21:21
2011. december
2011-12-03 17:39
Gyerekprogramok
Neves(s) nap
2011-04-29 19:28
Tavasztündér
2010-03-14 02:13
Programajánló
Agapé programok
Aktív Agapé Túra
2011-04-21 13:04
Hárman a hegyen
2010-01-24 21:02
Ünnepek
2010-01-06 12:16